Безработицата във Варна и областта стигна 5%

Близо 2000 са новорегистрираните безработни в бюрото по труда във Варна. От началото на годината броят на регистрираните безработни е нараснал с 1709 лица. Това съобщиха в края на октомври Регионалната служба по заетостта. В края на септември 2020 г. равнището на безработица във Варненска област се установи на 5,0%, предаде Moreto.net.

Регистрираните безработни са 11134, с 218 по-малко спрямо август 2020 г. Спрямо същия период предходната година равнището на безработица е с 2 процентни пункта по-високо, а регистрираните безработни са с 4535 повече.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец септември 2020 г. е 6232. Равнището на безработица в града е 3,6%. На годишна база, спрямо септември 2019 г., се отчита ръст с 1,7 процентни пункта на равнище на безработица и с 2697 безработни лица повече.

На работа в област Варна през периода януари-септември 2020 г. са постъпили 13458 безработни лица. Само през месец септември в заетост са включени 1207 безработни лица.

На първичния трудов пазар реализация са намерили 96% от общия брой започнали работа лица. В бюрата по труда продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Трудова реализация са намерили 198 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 16,3% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През септември 2020 г. на работа са устроени и 55 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември в бюрата по труда от областта са заявени 997 работни места. На първичния пазар са обявени 827 работни места. Най-много от заявените през септември работни позиции са от сферата на образованието (226). Следват хотелиерството и ресторантьорството (142), търговия (120), преработваща промишленост (86) и др. По програми и мерки за заетост са обявени 90 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 80.