Бедствените ситуации във Варна и Девня са преодолени

Отменено е частичното бедствено положение на територията на „Полимери“ – Девня, съобщиха от администрацията на областния управител във Варна. Кметът на Девня Свилен Шитов беше категоричен, че общината ще успее да се вмести в срока на бедственото положение, което беше обявено до края на март. Той допълни, че експертите от Областната администрация са преценили, че трихлоретанът може да бъде прехвърлен и без да се понижава високата му киселинност, което ще спести време и средства.
Решението на специалистите произтича от факта, че назначената дебелометрия на съседния резервоар показа, че той е достатъчно здрав, за да съхранява безопасно тежките фракции за определен период от време. От друга страна, експертите се надяват, че Комисията за защита на конкуренцията ще разреши предварително изпълнение на обществената поръчка за утилизация на опасните вещества в чужбина.
Площадката, в която се съхраняват промишлени количества ди- и трихлоретан, беше изцяло обградена с бодлива тел. Кметът разпореди на фирмата изпълнител да постави от всички страни сигнални предупредителни знаци, а работниците да разчистят педантично околното пространство от всички плевели, за да се гарантира пълната пожарна безопасност на района.
Удължаването на срока на бедственото положение с 30 дни се наложи поради извършването на поредица от спешни мерки за обезопасяването на резервоарите и площадката, където се съхранява опасното вещество трихлоетан. Кметът подчерта, че няма пряка опасност за населението на Девня и областта.
Междувременно частичното бедствено положение на Крайбрежната алея във Варна, въведено заради активизиране на свлачище, също вече не е в сила. За това обаче нямаше никаква официална информация от община Варна.
Още от миналия петък алеята, която беше затворена заради свличане на земни маси и опасност от падането на нови дървета и големи камъни, беше отворена както за коли, така и за пешеходци. Това съобщиха първо наши читатели. Припомняме, че в началото на миналата седмица извънредното спиране на достъпа до морето през завоя под спирка „Почивка” беше удължено. Срокът на частичното бедствено положение не беше уточнен конкретно. Очевидно спешните мерки по обезопасяването на свлачището са приключили, но никой не си е направил труда да обяви това официално. В крайна сметка, нетърпеливите варненци, които през почивните дни обичат да са по-близо до морето, останаха приятно изненадани, че вече нищо не пречи на пълноценната им разходка.