Артпроект отвежда зрителя в ателиетата на творците ни

 

Невероятна възможност да надникнат в процеса на създаването на не една художествена творба ще получат зрителите на изложбата „От ателието на…“. Тя може да бъде видяна от началото на тази седмица в народно читалище „Просвета 1927 г.“ в „Аспарухово“.
Проектът има за цел да запознае варненската публика с творчеството на съвременните варненски художници, както и на значими автори, част от историята на Сдружението на художниците – Варна. Това са творци, емблематични фигури за културния облик на града, задаващи неговата културна идентичност.

16 - Atelie
Експозицията включва 40 художествени произведения и представя няколко поколения варненски творци, работещи в различни видове визуални изкуства – живопис, скулптура, графика, рисунка. Изложбата извежда спецификата на варненскaта художествена традиция в индивидуалното творчество от утвърдените варненски художници до най-младите автори, присъстващи в художествения календар на града. Очертават се аспектите на приемственост, както в емблематичните фамилии художници и потомствени автори, така и наследяване от младите автори на художествени теми, сюжети, техники и проблеми в изкуството.
Всеки автор е представен с художествени произведения и фотография от ателието – документи на един творчески свят. Фотографиите, разпечатани във формат А4, съхраняват архивни образи на художниците в интериорите на техните ателиета и в процеса на създаване на произведение на изкуството. Кадрите разкриват кореспонденцията между обитаваното от автора пространство, негова личност и творчество. Ателието като място за художествени експерименти, място за работа по създаване на сюжети, образи, разкази и интерпретации. Ателието е толкова индивидуално, толкова специфично поле, колкото самата творческа личност с нейната философия и самото творчество с неговата концепция и стойности. Ателието е топос, първична среда на всяка идея и нейното материализиране в изкуство. Виждането на ателието предлага един разговор с художника върху неговото творчество и битие посредством стените, мебелите, инструментите, рисунките, скиците, моделите, настроенията.
Фактът, че творческото ателие представлява интерес дори за пресъздаване, се посочва от идеята на Пикасо през 1955 г. да създаде серия рисунки и платна, обединени от темата „ателиета”. Исторически ателието кореспондира с традицията на академичното рисуване. От края на 19-и век то се натоварва с представата за място за срещи на творческата бохема, където се говори за изкуство, спори се, създават се приятелствата между художниците. Известни са картините „Ателието на художника” от Ян Вермеер, „Ателието на художника Гросман” от Жул Паскин, както „Ателие” от Иван Кирков. Ателието като културен феномен преминава от частна в публична употреба и дори навлиза в сферата на художественото.
В пространството на експозицията са представени художествени произведения в жанровете на пейзажа, фигуралната и нефигурална композиция, натюрморт, тяло; кръгла скулптура и релеф, интерпретиращи измеренията на времето и пространството, човешкото, природното и вечното, материалното, предметното и духовното. Авторите са използвали различни художествени техники – маслени бои, акварел, пастел, темпера, гравюра, колаж и др. Изложбата може да бъде видяна до 15 юли.
В проекта участват:
Васил Василев, Димитър Борисов, Лора Маринова, Галина Литвин, Венцеслав Антонов, Борислав Кузманов, Александър Бузилов, Юлия Бузилова, Светлин Ненов, Боян Янев, Христо Веков, Маргарита Денева, Георги Йорданов, Иван Иванов, Емануела Цонева, Делица Цонева, Киро Янев, Милен Маринов, Валентина Чернева, Венцислав Марков, Веселин Костадинов, Радко Мурзов, Паруш Парушев, Николай Русев, Марина Варенцова-Русева, Христина Цонкова, Гергана Цонева, Живко Дончев, Васил Пенчев, Венелин Божидаров, Галина Станева, Красимира Костадинова, Миряна Койнова.