Алианц България с жестов превод в реално време за глухи хора

Алианц България предостави достъп за всички глухи клиенти до информационни материали и жестов превод в реално време. На сайта на компаниятае разположена дигитална платформа, чрез която всеки може да бъде обслужен на жестов език. Така при посещение в офис глухият клиент лесно може да се свърже през смарт телефона си с жестов преводач. Обезпечаването на превода от и на български жестов език се осигурява от фондация „Заслушай се“.Служителите на Алианц България също преминават през обучения, за да придобият необходимите знания и умения да посрещнат адекватно глухите хора. 

Политиката за корпоративна социална отговорност на Алианц България се фокусира върху каузи, които подкрепят хората в неравностойно положение. Целта на новата инициатива еобществеността да обърне внимание на предизвикателствата, пред които са изправени хората от тази общност, както и да се привлекат и други компании последователи.

  • публикация