Алианц Банк подписа споразумение с Националния гаранционен фонд

Алианц Банк България и Националният гаранционен фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити за малки и средни предприятия. Споразумението предоставя възможност Алианц Банк да отпуска кредити и да издава гаранции при облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни лихвени условия.
Гаранционната схема се прилага за МСП кредити, както и кредити и гаранции, свързани с финансирането на проекти по оперативните програми на ЕС. Максималният размер на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е до 1 млн. лв., като нейният срок е в зависимост от срока на кредита.
„Това споразумение допълва пакета от финансови инструменти, които Алианц Банк предлага на клиентите си от сегмента малки и средни предприятия и селскостопански производители. Осигуряването на ликвидност е от жизненоважно значение за тях. Практиката ни показва, че малките фирми в този сектор не разполагат с ресурси и търсят финансиране от банките, но изпитват затруднения да предоставят обезпечения за това финансиране. С помощта на гаранционния фонд за тях също можем да предлагаме финансови решения“, коментира Дорчо Илчев, изпълнителен директор на Алианц Банк България.
„Целта на нашата програма е да се улесни достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, включително и стартиращи такива. От нея ще могат да се възползват над 2500 фирми, като гаранциите, които фондът издава, позволяват на банките да отпускат кредити при по-добри условия и по-ниски лихви. Щастливи сме да си партнираме с Алианц Банк по тази програма, тъй като сътрудничеството ни с търговските банки дава възможност нашите финансови инструменти да достигнат до максимално широк кръг потребители“, заяви Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд.